עניינים שבלב

מאת: אהוד דפני

בעקבות ה"אירוע הלבבי" שקרה בניווט נחשונים מצורפת כתבה מצילת חיים: