חיזוק השרירים המייצבים בריצת ניווט

מאת: ד"ר איתי זיו
קישור לכתבה שהופיעה ב: עולם הריצה גיליון 143 .