ניווט אופניים לאן?

מאת: יעקב אילן
מבט קצר על תוצאות תחרויות ניווט האופניים שנערכו השנה, כמו גם התרשמות אישית מהשתתפות פעילה בחלק מהן, מראים שבסוגיית כמות המשתתפים, שעוררה דיון מאד סוער בשלהי העונה הקודמת, לא חל כל שינוי – כמות המשתתפים בתחרויות נמוכה מאד, כמות שיתכן ואינה מצדיקה את המאמצים המושקעים בארגון והכנות (ואת זה אומר נווט פעיל שמאד מקווה שהתחום הזה לא ידעך!).
אין ספק שהתקווה שכל נווט יביא רוכב אופניים אחד נוסף מחוץ לאיגוד, כמו גם העלאת כמות התחרויות, 2 האלמנטים שעמדו במרכז תכנית "ההרחבה" שתואמה בסוף השנה שעברה עם הנהלת האיגוד, כשלו כשלון חרוץ. ממוצע כמות המשתתפים השנה, שעומד על 41.6 משתתפים בתחרות, מעורר דאגה עמוקה לעתיד הענף.
שימו-לב למספרים:


ניתוח סטטיסטי של מה שהיה השנה יכול אולי להצביע על כיוונים אחרים ו/או שונים בהם יש להתמקד, או לפחות להשקיע בהם מחשבה. התובנות שלי, המבוססות על ניתוח קצת יותר עמוק הן של כמות וסוג המשתתפים והן של לוח התחרויות הכללי, מביאות אותי לטעון את הטענות הבאות:
א. פוטנציאל המשתתפים לניווט אופניים מצוי בעיקרו בקרב הנווטים הרגליים ולא בקרב רוכבי שטח רגילים שאינם מכירים את ספורט הניווט.
ב. לתכנון לוח התחרויות הכללי יש השפעה דומיננטית על כמות המשתתפים בכל תחרות של ניווט אופניים.
ג. המפתח שנקבע לחישוב ליגת ניווט האופניים איננו נכון ומשיג תוצאה הפוכה מאשר עידוד השתתפות.

אקדים ואומר שהמסקנות האופרטיביות הנגזרות מטענות אלו, אם אכן הן נכונות:
א. יש לקדם את ניווט האופניים קודם כל בתוך האיגוד, בעיקר באמצעות המועדונים, ורק אח"כ מחוצה לו.
ב. תכנון מועדי תחרויות האופניים ומיקומן חייב להתחשב בצורה רציונאלית במועדי התחרויות הרגליות, מיקומן ופריסתן לאורך השנה.
ג. מומלץ להגדיר שמספר התחרויות לחישוב הליגה יהיה 5 , לא מותנה בכמות האירועים שמבוצעת בפועל.

כמות וסוג המשתתפים
להלן כמה נתונים מהם נגזרת הטענה הראשונה. הנתונים מבוססים על המידע המצוי באתר האיגוד והדפים האישיים של כל נווט. הניתוח אינו כולל את הניווט הרגלי האחרון בבארי. אני כבר מתנצל אם חלה טעות כלשהי בהעתקת נתונים כלשהם.
בסה"כ נטלו חלק בניווטי אופניים השנה 100 נווטים שונים בחלוקה הבאה:
מהטבלה הנ"ל ניתן לראות ש:
א. כמות המשתתפים הכללית נמוכה מאד!
ב. 20% מהמשתתפים הם בני נוער (נתון חשוב כשמדובר באופניים שאותם יש להביא לתחרות והתלות שזה יוצר לגבי מלווה מבוגר. מצאתי ש-9 משתתפים צעירים הגיעו עם הוריהם שגם נטלו חלק בתחרות).
ג. מעל 60% מהמשתתפים הם מעל גיל 40 (ישנם לפחות 4 משתתפים בקטגוריה HE מעל גיל 40).


מספר התחרויות בהן נטל חלק כל משתתף:
מהטבלה הנ"ל רואים ש:
א. יותר ממחצית המשתתפים (54% ליתר דיוק) נטלו חלק ב-3 תחרויות בלבד או פחות, מתוך 10 תחרויות שהתקיימו.
ב. ממוצע התחרויות למשתתף הוא 4.16, פחות מחצי האירועים שהתקיימו.
ג. ממוצע התחרויות לכאלו שנטלו חלק ב-5 תחרויות (כולל) ופחות הוא 2.23. אם נצליח להביא למצב שרק משתתפים אלו (64 במספר) יגיעו כל אחד ל-5 תחרויות בעונה בממוצע, אזי ממוצע המשתתפים בכל תחרות יעלה מ-41.6 ל-73.6, עליה של 77%, מבלי שהוספנו משתתף חדש כלשהו!
ד. כשליש בלבד (36%) מכמות המשתתפים זכאים להשתתף בדירוג הליגה השנתי (6 תחרויות מתוך 10).


הקשר שבין ניווט רגלי לניווט אופניים:
הטבלה הבאה מתארת בכמה תחרויות ניווט ליגה רגלי השתתף כל נווט אופניים:
מהטבלה ניתן להבין את הנתונים הבאים:
א. 26 נווטים בתחרויות האופניים לא השתתפו באף תחרות ניווט רגלי במהלך העונה הנוכחית. כל שאר ה-74 הם נווטים רגליים.
ב. 54 נווטים מתוך ה-74 השתתפו בלמעלה מ-5 תחרויות ניווט רגלי, כלומר – מעל 50% ממשתתפי ניווט האופניים הם נווטים רגליים פעילים מאד.

תכנון התחרויות
להלן מספר פרמטרים תכנוניים שקרו השנה ואשר הביאו לדעתי למספר לא מבוטל של נווטים שלא להשתתף בתחרויות מסוימות:
א. 5 תחרויות מתוך 10 בוצעו בימי שישי. למעט היום הראשון של אליפות ישראל אין לכך לדעתי הצדקה. הדבר כבר בא לידי ביטוי באמירות שונות שהופיעו בפורום במהלך השנה..
ב. תחרות הניווט הראשונה בוצעה בסוף חודש אוגוסט, כשחלק גדול מהאנשים נמצא בחופשה וגם לא מצוי בכושר, שלא להזכיר את נושא החום. תחרות הניווט הרגלי הראשונה בוצעה חודשיים (!) לאחר מכן.
ג. תחרות הניווט השנייה בוצעה חודש לאחר-מכן, בתקופת החגים, תקופה בה רבים מהאנשים בחופש, גשרים וכיו"ב.
ד. אליפות הניווט בוצעה בצמידות בלתי אפשרית לאליפות הניווט הרגלי – שבוע אחד בלבד. עבור מי שגר בצפון ונסע לשני ימי התחרות הרגליים המטלה של נסיעה ברכב פרטי לאיזור המרכז יומיים נוספים תוך פחות משבוע היא קשה.
ה. בחודש מאי היו 3 שבתות רצופות עם תחרויות ניווט, שתיים עם אופניים ואחת רגלית. מעבר לעובדה שזו תקופה שכולם כבר עייפים מהעונה שהיתה, שוב האילוצים הלוגיסטיים מקשים מאד לעמוד בתכנית שכזו.

חישוב כמות התחרויות לליגה
השנה נקבע מפתח דינמי לחישוב כמות התחרויות בליגה בהתאמה לכמות התחרויות הכללית שבוצעה. מאחר ובוצעו 10 תחרויות, המפתח השנה היה 6 תחרויות לליגה.
כפי שהראיתי כבר קודם, רק שליש מכמות המשתתפים השנה נכנסו לחישוב. בהנחה שלחלק גדול מהמתחרים הליגה חשובה, קיים מצב הנכון לחלק השני של העונה, שבו משתתף שלא יכול להגיע למספר הנדרש (מהסיבות שצויינו לפני כן) ימנע מלהגיע לתחרויות שנותרו.
פה אני יכול להביא כדוגמא אותי, שהחלטתי שלא לנסוע לתחרות בחרובית לאחר שראיתי שהיא לא תביא אותי למימוש 6 תחרויות בעונה בכל מקרה.

לסיכום
א. מצב ניווט האופניים לא השתפר במהלך השנה האחרונה בהתייחס לכמות המשתתפים בתחרויות.
ב. מרבית נווטי האופניים מגיעים מקרב הנווטים הרגליים ועל כן תכנון לוח התחרויות של ניווטי האופניים חייב להתחשב בצורה רציונאלית בלוח התחרויות הרגליות. אמצעי זה עשוי להגדיל את כמות המשתתפים בכל תחרות מבלי שנשקיע מאמצים רבים בשדות זרים.
ג. גם הגדרת כמות התחרויות המחושבות לליגה כ-5 יכול לגרום לעליה מסוימת בכמות המשתתפים.
ד. תקנו אותי אם אני טועה...