ניווט אופניים ב 4 מהלכים

מאת: זיו נוימן
לקראת ניווט האופניים בצור משה ניגשתי לעבודת המיפוי בקריאת החוקים החדשים שנכתבו בשנת 2010, חוקים הנוגעים לסימני מפות האופניים והופתעתי לגלות כי שוב שינו את כללי המשחק ובמקום 6 דרגות של שבילים יש עכשיו 8 דרגות. טוב לא צריך לזכור את כולם אלא רק 4 דרגות מהירות ל 2 דרגות של רוחב שביל - שביל רחב מעל 1.5 מ' ושביל צר (סינגל) פחות מ 1.5 מ' .
בעוד שרוחב השביל הוא עניין חד משמעי אובייקטיבי הרי שמהירות הרכיבה היא עניין סובייקטיבי של הממפה. לא זאת בלבד אלא שדרגת מהירות יכולה להשתנות תדיר - שביל חולי ובלתי ניתן לרכיבה הופך לאחר הגשם לשביל הניתן לרכיבה, שביל שניתן לרכיבה בירידה בלתי אפשרי לרכיבה בעלייה, שביל רחב שחציו האחד מכוסה עשביה וחציו השמאלי פנוי, מה לגבי מקטעים חוליים בחלק מהשביל? ואם כבר עשביה, מה לגבי שביל שבאביב מכוסה עשביה ובסתיו לא. אין ספק שעדכון המפה בנושא מהירות הרכיבה סמוך למועד התחרות הוא קריטי ויכול להיות משמעותי בכל הנוגע להחלטות הנווט.
בכל אופן גם לנושא מהירות הרכיבה נתן המחוקק את דעתו ואם רוצים אפשר לנסח זאת גם כך: "כיצד לסתום לרוב אוכלוסיית הרוכבים את הפה ?" וההבחנה בדרגות המהירות היא עפ"י יכולתם של רוכבים מיומנים בלבד. כך שאם מקטע חולי סומן כקטע דרך של מהירות בינונית ואתם לא מצליחים לרכוב אותו הרי שאינכם מיומנים מספיק!!! נשאלת השאלה מיהו רוכב מיומן? התשובה כמובן בסיום התחרות.

נעבור להגדרות:
שביל מהיר לרכיבה - 75%-100% מהמהירות המקסימלית
שביל בינוני לרכיבה - 50%-75% מהמהירות המקסימלית
שביל איטי לרכיבה - 25%-50% מהמהירות המקסימלית
שביל קשה לרכיבה - 0%-25% מהמהירות המקסימלית

לסיום
אלו שיצליחו לזכור את ההגדרות ולהגיד "אנחנו לא מהממהרים, אנחנו מהממהרות" ינצחו בתחרות (ובתנאי שירכבו בזמן הכי קצר)