Clear Check Start

מזל טוב,
רכשנו מערכת אלקטרונית חדשה מסוג SI לאחר כמעט 16 שנים בהם השתמשנו בהצלחה במערכת הEMIT

המערכת פשוטה לתפעול מצד המשתמש הפשוט (נווט) וגם מבחינת המארגנים.
המערכת אמינה מאוד.
כרטיסים אישיים יכולים להחזיק מעמד זמן רב (ללא סוללה)
הכרטיסים בגירסאות השונות נבדלים זה מזה בכמות הנתונים שיכולים לקלוט ובזמן התגובה שלהם.
התחנות חכמות וכל אחת משמשת מעין מחשב המכיל את כל הפעולות שבוצעו בה במהלך התחרות.
ניתן להגדיר כל תחנה לכל תפקיד ולכל קוד כך שאין צורך לרכוש תחנות ייעודיות.
המערכת היא הפופולרית ביותר כיום בעולם.

כללי:
לכל ספורטאי כרטיס אישי בעל מספר ייחודי.
בכל תחנת ניווט קיים שעון פנימי וקוד פנימי כקוד התחנה.
במהלך המגע בין הכרטיס האישי לתחנת הניווט (יש להכניס את הכרטיס לחור) מתבצע חילוף מידע הדדי: הכרטיס קולט את השעה וקוד התחנה, התחנה קולטת את מספר הכרטיס.
במהלך חילוף המידע הנמשך 115 אלפיות השניה מתקבל חיווי קולי (ביפ) וחזותי (הבהוב נורה) מהתחנה, משמע, המידע נקלט בכרטיסכם ואתם יכולים להמשיך בניווט.


סדר הפעולות בעמדת הזינוק:
2 דקות לפני הזינוק:
ניקוב תחנת CLEAR - המטרה: איפוס נתונים ישנים הנמצאים בכרטיס האישי וכניסה מבוקרת לעמדת הזינוק.
ניקוב תחנת CHECK - המטרה: בדיקה נוספת לכך שהנתונים אופסו (התחנה לא תיתן חיווי אם לא ניקבתם את תחנת CLEAR)
1 דקות לפני הזינוק :
לנשום עמוק ולהתכונן.
זינוק:
ניקוב תחנת START - המטרה: תחילת מדידת זמן הניווט. (התחנה לא תיתן חיווי אם לא ניקבתם את תחנת CLEAR) ויציאה לדרך (לא לשכוח לקחת מפה מהארגז המתאים)סדר פעולות בתחנות הניווט:
נקבו, קבלו חיווי והמשיכו בדרככם.סדר הפעולות בקו הסיום:
תחנת הסיום FINISH קובעת את זמן סיום התחרות שלכם
תחנת פריקה למחשב: לקליטת התוצאה שלכם במחשב התחרות והדפסת פלט אישי.