על המפה - רחובות


מאת: מיכה נצר
המושבה רחובות נוסדה על ידי חברת "מנוחה ונחלה" בשנת תר"ן – 1890 על קרקע שנרכשה במקום שנקרא חרבת דוראן. המושבה התבססה על חקלאות, בהתחלה גידול גפנים, לאחר מכן שקדים ובסיום הפכה להיות אחד ממרכזי גידול ההדרים בארץ. רחובות הצליחה לשמור על עצמאותה בעוד רוב המושבות דאז נזקקו לתמיכת הברון רוטשילד ולחסדי פקידיו. על ההיסטוריה של המושבה, ולאחר מכן העיר אפשר ללמוד באינטרנט באתר "ארכיון רחובות". כאן צר המקום להרחיב בנושא. הארוע החשוב ביותר ברחובות מנקודת מבטי הוא הולדתי במושבה במלאת לה 40 שנה. ארחיב על רחובות כמרכז מדע.
בשנת 1921 הוקמה בבן שמן תחנת נסיון חקלאי על ידי יצחק אלעזרי-וולקני. בשנת 1932 עברה התחנה לרחובות. בתחנה נעשו נסיונות אקלום של עצי פרי והתאמתם לתנאי ארץ ישראל וביניהם מנגו, אבוקדו, תפוז סיני ועוד.
בשנת 1942 הוקמה בתחנה הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים והכשירה את חוקרי הקרקע והחקלאות הראשונים מבני הארץ.
רחוב הרצל
עם השנים, ובעיקר לאחר הקמת מדינת ישראל, התרחבה התחנה ותחומי המחקר שלה ובשנת 1955 היא הועברה לבית דגן והפכה להיות המרכז למחקר חקלאי בארץ, הנקרא "מכון וולקני" על שם המייסד.
ברחובות נשארה הפקולטה לחקלאות, שהלכה וגדלה מ-21 סטודנטים בפתיחתה ל-2300 כיום. בנוסף על מדעי החקלאות עוסקת הפקולטה כיום גם במדעי המזון ואיכות הסביבה,
ליד תחנת הנסיונות הוקם בשנת 1934 ביוזמתו של ד"ר חיים ויצמן "מכון זיו" כגרעין למוסד מדעי שישרת את צורכי ארץ ישראל. ממכון זיו התפתח מכון ויצמן למדע, שגם עליו יורחב הסיפור בהזדמנות אחרת.