עובדים עליכם בעיניים

מאת: זיו נוימן
הלג הארוך 12-13 (שמאלי) במסלול הארוך ביומה השני של אליפות ישראל ובחירת הציר הכמעט טריויאלית דרך השביל העלתה בי את שאלת מיליון הדולר: היכן בדיוק כדאי למקם את התחנה בכדי לערער את בטחונו של הנווט הממוצע ולגרום לו לחשוב כמה שיותר זמן מהיכן כדאי לרוץ, מה היחס בין מרחק מקטע נח לריצה למרחק הריצה עד לאזור התחנה? אם נזיז את תחנה 13 מערבה, האם נצליח "לעבוד" על הנווט והוא יתפתה לרוץ דרך השטח ולא דרך השביל, למרות שהזזנו את התחנה לא יותר מ 200 מטרים? האמת שאני עוסק בסוגיה זו לא מעט במהלך בדיקת מסלולי הניווט לפני תחרויות ארציות. בכדי למצוא את נקודת שיווי המשקל שתפצל את הנווטים לבחירות ציר שונות נדרשת מדי פעם גם יצירת אשליה אופטית ולא רק אתגר ניווטי.

קיימות מספר אשליות אופטיות ידועות כגון:


איזה קו ארוך יותר?


איזה עיגול גדול יותר?


נחזור לניווט, טריק שאני אוהב להשתמש בו בעיקר בתחרויות בתי ספר שבהם התחנות סמוכות לשבילים היא הזזת מספר התחנה ויצירת אשליה שכדאי לרוץ דרך השטח, אני אוהב להשתמש בטריק זה מהטעם האחד, והוא ללמד את הילדים כי חיתוך דרך השטח לא צריך להפחיד אותם ולעיתים קרובות כדאי להשתמש בו. הזזת מספר התחנה גורמת לילדים לעשות את החיתוך למרות הפחד.
דוגמא: איזה מתחנות 18 מרוחקת יותר מהשביל המערבי ? האם הייתם משנים את בחירת הציר בגלל הזזת מספר התחנה למקום אחר ?

לסיכום,
לפני שאתם עושים את הצעד הראשון בדרך לתחנה, תנו עוד מבט במפה ותבדקו אם אתם בדרך לעבור את ה"לג" בזמן הקצר ביותר או האם אתם עומדים לרוץ את המרחק הקצר יותר.
אסיים במילותיו של עודד שחר מפופוליטיקה " אז... שלא יעבדו עליכם"