קרובים קרובים

מאת: זיו נוימן

Controls shall not be sited within 30 metres of each other .


תכנון מסלולים, בדיקת השטח והצבת התחנות דורש הקפדה מרובה בכדי לא לפגום בהגינות התחרות, נקבעו חוקים ותקנות שיש לעבוד לפיהן. אחת התקנות היא הקירבה בין שתי תחנות סמוכות השייכות למסלולים שונים.


ההוראה בעניין זה גורסת כי המרחק בין שתי תחנות כנ"ל לא יהיה פחות משלושים מטרים וזאת על מנת לא להטעות נווט שניווט נכון לאזור התחנה שלו.


3.5.5 קרבה של תחנות
תחנות במסלולים שונים שמוקמו קרוב מדי אחת לשנייה יכולות להטעות נווט שניווט נכון לאזור התחנה. לפי חוק A19.4, אין למקום תחנות בתוך 30 מטר אחת מהשנייה. יתרה מכך, רק כאשר פרטי הנוף שונים בשטח ובמפה ניתן למקם את התחנות פחות מ- 60 מטר אחת מהשנייה.
בניווט בעמוקה נפסלו מספר נווטים שניקבו תחנה שונה בגלל קירבת תחנות זו לזו, בבדיקה לפני הניווט וגם לאחריו נמצא שהמרחק בין שתי התחנות הוא 33 מטרים, מרחק שנותן אישור לכך שהתחנות הוצבו כדין.


אבל, בבדיקת החוק לעומקו נשאלות מספר שאלות ונדרשות גם מספר הבהרות:

1. איך נמדד המרחק? האם באמצעות תכנת האוקאד או בפועל בשטח ? אין ספק שיש הבדל של 5 מ' לפחות לכאן או לכאן בין שלב העבודה בשטח עד שלב השרטוט - גם כי הממפה עובד עם חומר בקנמ של 1:5000 וגם כי נעשים תיקונים קוסמטיים למפה בכדי שהממפה יוכל להעלות לקובץ את הפרטים כך שניתן יהיה לקרוא אותם.


דוגמא: אם ניקח את סימן הבולדר הגדול הרי שגודלו בתוכנה הוא 0.9 מ"מ שהם 9 מ' - כמובן שפיסית, סלע בגודל כזה לא קיים בכל המפה של עמוקה וכך כמובן גם שאר הסימנים הנקודתיים שגודלם במפה לא תואם את גודלם בשטח. במקרה שלנו קיימים 2 סלעים בגודל נניח 3 מ' כל אחד שנמצאים במרחק של 1 מ' זה מזה, כלומר מרכזי הסלעים נמצאים במרחק 4 מ' זה מזה - מצב שאינו מאפשר לסמן את שניהם מבלי שיעלו הסימנים זה על זה. במקרה זה יזיז הממפה את הסלעים (כמובן בשרטוט ולא בשטח) עד שלא תהיה חפיפה ביניהם ואז נוצר מצב שבו המרחק במפה לא משקף במדוייק את המרחק במציאות.

עכשיו נחזור לתחרות, באיזה מרחק יש להתחשב - במרחק בפועל או במרחק על המפה?


2. מה כוונת המשורר כשהוא אומר פרטי נוף שונים בשטח ובמפה? האם פרטי נוף השייכים למשפחת הסלעים, קרי, בולדרים ומדרגות סלע הם שונים או זהים ? האם בולדר שקיבל אינטרפטציה מאת הממפה וסומן על המפה כמדרגת סלע הוא בולדר או מדרגת סלע? הרי מיפוי הוא לעיתים קרובות עניין סוביקטיבי ונתון לפרשנות שונה, בעיקר כשהמדובר בנווטים.


מה לגבי מדרגת סלע לעומת בולדר הנמצא למרגלות מדרגת סלע...סיכום,

בעמוקה נפסלו מספר נווטים השייכים למסלול בינוני+ בגלל שלא ניקבו את התחנה הנכונה, הנווטים במסלול זה הגיעו מכיוון מזרח ונתקלו בתחנה שמוקמה בין שני הבולדרים, תחנה של מסלול אחר. הסיבה המרכזית לפסילתם היתה קרבת התחנות זו לזו, קרבה שמותרת על פי החוק כפי שהבין אותו מתכנן המסלול (אני) והאשמה כולה של הנווטים בכך שלא בדקו את קוד התחנה. כל פרשנות אחרת לחוק מותרת אבל פרשנות אחת קובעת והיא הפרשנות של מתכנן המסלול.כמובן במיקרים ברורים בהם אין למתכנן שום שיקול דעת בפירוש החוק, הרי שאין לפסול את המתחרים.


המתחרים צריכים לקבל את החלטת השופטים!!!