על המפה - חולות חולון

מאת: מיכה נצר

פארק החולות בחולון נמצא בדרום מזרח העיר. הפארק נולד, למרות ערכו הנדלני, כתוצאה מתחום הרעש של המטוסים הממריאים מנתבג, האוסר נוכחות אנושית קבועה במקום, לא למגורים ולא לתעשיה. זכינו בפארק חולות במרכז הארץ שבו נופי חול נודד ומקובע, צמחית חולות אופיָנית עם צמחים עשבוניים, שיחים ועצים, וביניהם השקמה והחרוב הטבעיים והאקליפטוס המיובא. בתוך אלה מתקיים עולם חי הכולל חרקים, זוחלים, עופות ויונקים עם משפחת שועלים, טורפי העל בפארק.
חלק מפארק החולות נכלל במפת הניווט שגבולותיה: כביש 4 במזרח, בית המטבחיים בדרום ושני קטעים של דרך הבטחון (להלן) בצפון ובמערב. המפה נמצאת ברצף למפת פארק פרס, שמצפון לה. שתי המפות מעשה ידי זף סגל ועל כך יבורך.
ההתישבות היהודית במקום התחילה בשנת תרצ"ד – 1934 עם הקמת שכונת מולדת, שכונה לתימנים מראשון לציון. היתה זו שכונה שניה בין אלה שהרכיבו לאחר מכן את העיר חולון. במהלך השנים נעזבה השכונה. את שרידי בתיה ההרוסים נמצא במפת הניווט, שמעליהם מתנשא מגדל המים של מולדת, שזכה לשימור. במלחמת הקוממיות, תש"ח – 1948, עברה כאן דרך הבטחון שקִשרה בין תל-אביב לראשון-לציון, כחלק מהדרך לירושלים ולנגב. הדרך נועדה לעקוף את חסימות הערבים והתקפותיהם על התחבורה היהודית ביפו, יזוּר (אזור כיום) ובית-דג'ן (בית דגן). בשלב ראשון עברה דרך הבטחון מתל-אביב לשכונת התקוה ובשבילי שדות למקוה-ישראל. מכאן יצאה הדרך למרכז חולון ולשכונת מולדת והלאה בין פרדסים לראשון-לציון. בדרך זו נכלל הכביש הצפוני במפת הניווט. לאחר פגיעה ערבית בתחבורה בפרדסים נסלל כביש עוקף עד לראשון-לציון, הוא הכביש המערבי במפה. לאורך קטע זה מוצבות עדין חביות שנועדו למנוע כיסויו בחול נודד. עם כניעת יפו ובריחת התושבים הערבים מיזור ובית-דג'ן חזרה התחבורה היהודית לכביש הראשי. דרך הבטחון נותרה כאתר שימור היסטורי בחולון.